DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Dwujęzyczność

"Dzieciństwo jest najlepszym czasem na naukę języka (…) Małe dzieci, im młodsze-tym lepiej, są w tym dobre bo język jest dla nich zabawą".

Prowadzimy unikatowy program nauczania dwujęzycznego w języku angielskim, który łączy kilka metod nauczania:

  • Total Physical Response (reagowanie całym ciałem) to nauczanie języka obcego przez ruch, a dokładnie włączanie całego ciała w proces przyswajania nowego słownictwa oraz struktur językowych. Metoda ta została opracowana przez psychologa dr Jamesa Ashera i jest porównywalna z uczeniem się przez dziecko języka ojczystego.
  • Language immersion – metoda immersji, czy całkowitego zanurzenia w języku daje doskonałe efekty. Metoda ta polega na uczeniu dzieci różnych obszarów dydaktycznych w języku angielskim (matematyka, przyroda itp.).
  • Wchodzenia w role – metoda ta zakłada włączenie dzieci do odgrywania wybranych ról w języku angielskim podczas dnia.

Metody pracy:

  • 2 wychowawców – w każdej grupie pracuje 2 wychowawców – jeden z nich komunikuje się z dziećmi tylko po polsku, drugi – tylko po angielsku. Nauczyciele anglojęzyczni towarzyszą dzieciom cały dzień: podczas posiłków, na wycieczkach, na spacerach, podczas działań ruchowych i w czasie wolnym – w ten sposób środowisko języka angielskiego staje się dla dzieci środowiskiem naturalnym. Polski nauczyciel gwarantuje realizację programu polskiego.
  • „Pełne zanurzenie” – nauka odbywa się przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów do nauki dla osiągnięcia najwyższej skuteczności zapamiętywania
  • Komunikacja z innymi krajami – nie ma nauki bez celu – nasze dzieci mają możliwość w ramach realizowanych projektów międzynarodowych kontaktować się przez Skype ze swoimi kolegami z przedszkoli w Europie. Razem tworzymy projekty, pokazujemy innym Polskę i nasze zwyczaje, poznając jednocześnie zwyczaje i tradycje innych kultur europejskich.
  • Innowacyjność i technologie – podczas zajęć wykorzystujemy tablice interaktywne, filmy i prezentacje multimedialne.
  • Sposób nauczania dostosowujemy do etapu rozwoju, na którym znajduje się dziecko. Anglista towarzyszy dzieciom już od najmłodszej grupy.

Celem naszych działań jest pełny i naturalny kontakt z językiem angielskim, dzięki któremu dzieci uczą się szybko i instynktownie bez presji towarzyszącej nauce tradycyjnej. System ten jest niezwykle efektywny, ponieważ wykorzystuje mechanizmy towarzyszące przyswajaniu języka ojczystego.

Nauczanie języka angielskiego małych dzieci wydaje się łatwe i przyjemne, jednak praca z dziećmi to nie lada wyzwanie. Mali uczniowie są bezpośredni i wymagający, nie kryją znudzenia i nie szczędzą krytyki.