DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

Grupy

W naszym przedszkolu funkcjonują grupy mieszane z ukierunkowaniem wiekowym do roku różnicy, tak aby dzieci jak najlepiej rozwijały się i współpracowały ze sobą, a jednocześnie nauczanie każdego dziecka odbywało się na wysokm poziomie i adekwatnie do jego wieku.
Przebywanie w grupie mieszanej ma znaczący wpływ na rozwój społeczny dziecka. Zajmując coraz to inną pozycję społeczną dziecko staje się osobą coraz bardziej odpowiedzialną, kompetentną, czuje się potrzebne, przez co wzrasta jego poczucie wartości i odpowiedzialności. Szybciej dostrzega i rozumie zróżnicowane potrzeby i zasady współżycia. Edukacja społeczna jest szybsza i skuteczniejsza.

Dziecko przebywa w naturalnym środowisku, zróżnicowanym lecz rzeczywistym, najbardziej odpowiednim dla jego rozwoju. Tak jak w naturalnym środowisku nie uczy się tylko od równolatków, ale także od młodszych i starszych dzieci.

Dzieci starsze mogą ćwiczyć nowo nabyte umiejętności (np. zawiązywanie butów) pomagając młodszym, stają się tym samym bardziej opiekuńcze. Naturalne jest zaangażowanie dzieci starszych nad młodszymi oraz możliwość prezentowania przed nimi bogatych doświadczeń, Dzieci starsze uczą się empatii, łatwiej akceptują młodsze rodzeństwo, uczą się obowiązków.

Dzieci młodsze próbują jak najszybciej dojść do poziomu starszych i osiągają w ten sposób więcej, niż w grupach rówieśniczych.

Każde dziecko ma swój indywidualny rytm rozwoju fizycznego, psychicznego, intelektualnego i społecznego. W grupie mieszanej wiekowo można uwzględnić wszelkie niedostatki bez wytykania ich i zwracania na nie uwagi. Dla dzieci naturalnym staje się, że w czymś są lepsze, w czymś innym słabsze od grupy, mają świadomość swojego rozwoju w czasie.
Nie kształcimy postaw średniaków, w grupie równo wiekowej wyrównuje się poziom do przeciętnego dziecka, nie ma miejsca na ich indywidualność.

Wiek przedszkolny to najważniejszy okres w życiu człowieka z punktu widzenia kształtowania się charakteru i postaw społecznych. W tym wieku dziecko nabywa, a następnie rozwija umiejętności interpersonalne. Możliwość przebywania w grupie różnowiekowej pozwala te umiejętności kształtować w „naturalnym środowisku”. Dziecko swobodnie przechodzi poprzez etap bycia najmłodszym, średnim i najstarszym. Na każdym z tych etapów doskonali umiejętność sprawnego funkcjonowania w grupie, umiejętność ta jest kluczowa dla sprawnego zaadaptowania się dziecka w szkole.


W krajach skandynawskich, czy niemieckojęzycznych od kilkudziesięciu już lat funkcjonuje system grup mieszanych, co świetnie się sprawdza. Dzięki niemu dzieci są śmiałe, otwarte i bez kompleksów.