DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

Kadra

Starannie dobieramy kadrę pedagogiczną, tworząc zespół doświadczonych nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym i różnorodnymi talentami. Poświęcamy dużo czasu na poszukiwanie osób, dla których praca z dziećmi jest prawdziwą pasją.

Zatrudniony personel posiada wysokie kwalifikacje. Nauczyciele wychowawcy, to osoba z wieloletnim doświadczeniem, które ukończyły także studia podyplomowe, liczne kursy i szkolenia, które wzbogacają ich wiedzę i kompetencje w pracy z małymi dziećmi.

Lektorzy to osoby z kwalifikacjami do nauczania dzieci języka angielskiego w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

Stawiamy wysokie wymagania naszej kadrze i oczekujemy, że nauczyciele zainspirują dzieci swoją energią, kreatywnością i zaangażowaniem. Wychowawcy wiedzą jak wspierać rozwój dziecka oraz edukują tak, by zostawić przestrzeń dzieciom do działania i aktywności.

Współpracujemy z logopedą posiadającym wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, który realizuje własne programy autorskie w ramach zajęć grupowych z dziećmi oraz na co dzień wspiera kadrę pedagogiczną poradami, prowadząc obserwację grupy oraz realizując programy odpłatnej terapii indywidualnej w razie zdiagnozowanych potrzeb i na życzenie rodziców.

Zajęcia dodatkowe odbywają się ze sprawdzonymi instruktorami, którzy nieustannie wykazują ogromny entuzjazm w prowadzeniu ciekawych warsztatów dostosowanych do potrzeb i zainteresowań przedszkolaków.