DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Kadra

Starannie dobieramy kadrę pedagogiczną, tworząc zespół doświadczonych nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym i różnorodnymi talentami. Poświęcamy dużo czasu na poszukiwanie osób, dla których praca z dziećmi jest prawdziwą pasją.

Zatrudniony personel posiada wysokie kwalifikacje. Nauczyciele wychowawcy, to osoba z wieloletnim doświadczeniem, które ukończyły także studia podyplomowe, liczne kursy i szkolenia, które wzbogacają ich wiedzę i kompetencje w pracy z małymi dziećmi.

Lektorzy to osoby z kwalifikacjami do nauczania dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

Stawiamy wysokie wymagania naszej kadrze i oczekujemy, że nauczyciele zainspirują dzieci swoją energią, kreatywnością i zaangażowaniem. Wychowawcy wiedzą jak wspierać rozwój dziecka oraz edukują tak, by zostawić przestrzeń dzieciom do działania i aktywności.

Współpracujemy z logopedą posiadającym 10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, który realizuje własne programy autorskie w ramach zajęć grupowych z dziećmi oraz na co dzień wspiera kadrę pedagogiczną poradami, prowadząc obserwację grupy oraz realizując programy odpłatnej terapii indywidualnej w razie zdiagnozowanych potrzeb i na życzenie rodziców.

Zajęcia dodatkowe odbywają się ze sprawdzonymi instruktorami, którzy nieustannie wykazują ogromny entuzjazm w prowadzeniu ciekawych warsztatów dostosowanych do potrzeb i zainteresowań przedszkolaków.