DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

Kiedy rozpoczynać naukę pisania i czytania u dziecka?

Umiejętność pisania i czytania tekstu wydaje się dorosłych rzeczą całkowicie naturalną. Jednak dla małego dziecka czynności te są nieznane. Trzeba się ich po prostu nauczyć. Wielu rodziców podejmuje pierwsze próby nauki czytania i pisania już na etapie przedszkola. Czy to nie za wcześnie? Czy lepiej pozostawić obowiązek nauczenia dzieci takich elementarnych umiejętności nauczycielom – w przedszkolu lub w pierwszej klasie szkoły podstawowej?

Gotowość do nauki czytania

Jeśli ktoś mówi, że uczy dziecko dwuletnie czytania, to nie wierzmy w żadne zapewnienia o jego sukcesach. Dziecko musiałoby mieć ponadprzeciętną inteligencję i dojrzałość do nauki, aby posiąść taką umiejętność.

Tak zwana gotowość do czytania to określony poziom umiejętności u dziecka w wybranych sferach rozwoju:
• percepcji wzrokowej,
• percepcji słuchowej,
• w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Jednak praktyka pokazuje, że dziecko może uczyć się czytania i pisania nawet wówczas, gdy nie opanowało np. umiejętności samodzielnego jedzenia i ma dysfunkcje w rozwoju tych sfer. Zasadniczo można stwierdzić, że jeśli dziecko przejawia zainteresowanie książkami, czytankami czy nawet napisami reklamowymi w przestrzeni miejskiej, można zaczynać zaznajamiać go z literkami i trudną umiejętnością czytania.

Nauka poprzez zabawę

Maluchy w wieku przedszkolnym uczą się najlepiej poprzez zabawę. Można także w przypadku czytania i pisania przekształcić to w dobrą rozrywkę dla dziecka. Sylabiczne czytanie jest właściwą drogą, którą można podążyć. Naukę literek połączmy z zabawą np. linkami, magnesami i kredą oraz tablicą. Fantastycznie można bawić się w wymyślaniu onomatopei przy użyciu samogłosek.

Korzyści wynikające z wczesnej nauki czytania

Nie można słuchać rad, które wskazują na to, że nauka czytania dla przedszkolaka jest zbyt wczesna i że przez to dziecko będzie się nudziło na zajęciach w szkole. Wcale tak nie będzie, a wręcz przeciwnie. Dziecko, które rozpoczyna edukację szkolną z kapitałem w postaci umiejętności czytania i pisania, ma po prostu łatwiej. Będzie często chwalone przez nauczyciela, co wpłynie pozytywnie na wzmocnienie jego własnych kompetencji. Mniej stanie się narażone na wczesne niepowodzenia edukacyjne od innych dzieci, które czytać jeszcze nie będą potrafiły. W zasadzie nie można wskazać w sposób jednoznaczny granicy wiekowej, która byłaby odpowiednia do rozpoczęcia nauki czytania. Przedszkole to dobry etap na takie działanie.