DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

Konkursy przedszkolne – czy rodzic powinien pomagać dziecku przy tworzeniu prac

Z okazji świąt, wiosny czy kompletnie bez okazji – w przedszkolach często ogłaszane są wszelkiego rodzaju konkursy. Mogą one być konkursami plastycznymi, fotograficznymi czy innymi. Każdy konkurs gromadzi liczne prace dzieci z przedszkola. Ale czy na pewno są one dziełem kilkulatków? Czasem można odnieść słuszne wrażenie, że perfekcyjnie wykonana kartka świąteczna czy baranek wielkanocny nie mógł wyjść spod ręki przeciętnego przedszkolaka. Pozostaje więc pytanie, czy przy wykonywaniu pracy konkursowej powinien pomagać rodzic?

Prawda o przedszkolnych konkursach

Bez uciekania się do generalizacji, należy powiedzieć, że w wielu przedszkolnych i szkolnych konkursach udział biorą nie tyle dzieci, co ich rodzice. Bywa, że praca oddana na konkurs jest całkowicie, w 100 procentach dziełem dorosłej osoby. Rodzice wychodzą z założenia, że ich dziecko musi mieć najlepszą pracę i wygrać zabawę. Przejmują więc inicjatywę i nawet jeśli ich pociecha chce coś wykonać sama, wyręczają ją w tym, aby praca była jak najlepsza.
W pogoni za wygraną i laurami rodzice są w stanie spędzić przy pracach przeznaczonych na konkurs wiele godzin.

Problem w tym, że cel konkursów przedszkolnych jest zupełnie inny – mają aktywizować do działania dzieci, budzić ich kreatywność i kształtować wyobraźnię. Pośrednio dziecko uczestniczące w konkursie uczy się też współzawodnictwa. Może na takim wczesnym etapie odczuć, co oznacza wygrana i porażka.

Dlaczego rodzic nie powinien wyręczać dziecka?

Robienie prac konkursowych za dziecko jest niewłaściwe. To pogoń za nagrodami dla siebie, nie dla przedszkolaka. Ten uczy się, że można kombinować, oszukiwać, zwalać pracę na innych, aby tylko wygrać.

Wśród prac nagrodzonych najczęściej znajdują się te najpiękniejsze, ale czy są nimi doskonałe obrazy widocznie namalowane ręką dorosłego, a nie 3, 4 lub 5-latków? Raczej nie. To nie rywalizacja rówieśników, ale pełnych ambicji rodziców. Oczywiście nie można mówić, że wszyscy tak robią, ale wyjątki potwierdzają niestety pewną regułę.

Jeśli dziecko samo uczestniczy w konkursie i samo wymyśla, co na nim przedstawi, uczy się kreatywnego myślenia, szlifuje artystyczny warsztat, który nie jest doskonały, ale adekwatny do wieku twórcy. Przedszkolaki mogą nabywać poczucia odpowiedzialności za podjęte działania, mieć motywację do tego, aby się starać. Wiedzą, że swoją pracowitością mogą uczciwie wygrać. Konkurs w przedszkolu ma być przede wszystkim dobrą zabawą, o czym nie możemy zapominać.