DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

PROJEKT UE

Angielsko-polskie przedszkole Niepubliczne SOWA realizuje projekt „SOWA uczy i bawi – przedszkolaki na start!”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Częstochowa oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z deficytami, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2018r.
W ramach projektu na terenie placówki realizowane są bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla wszystkich przedszkolaków z zakresu:

– treningu ręki,
– dogoterapii,
– treningu kompetencji społecznych,
– zajęć grupowych z psychologiem.

Zajęcia te mają na celu doskonalenie motoryki małej, wyrównanie deficytów u dzieci oraz wzrost ich kompetencji społeczno – emocjonalnych tj. pewności siebie, samodzielności, nawiązywania relacji społecznych, nauki szacunku i otwartości na inność wśród dzieci.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów zewnętrznych.

EFS kolor poziom