DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

Dwujęzyczność

"Dzieciństwo jest najlepszym czasem na naukę języka (…) Małe dzieci, im młodsze-tym lepiej, są w tym dobre bo język jest dla nich zabawą".

Prowadzimy unikatowy program nauczania dwujęzycznego w języku angielskim, który łączy kilka metod nauczania:

  • Total Physical Response (reagowanie całym ciałem) to nauczanie języka obcego przez ruch, a dokładnie włączanie całego ciała w proces przyswajania nowego słownictwa oraz struktur językowych. Metoda ta została opracowana przez psychologa dr Jamesa Ashera i jest porównywalna z uczeniem się przez dziecko języka ojczystego.
  • Language immersion – metoda immersji, czy całkowitego zanurzenia w języku daje doskonałe efekty. Metoda ta polega na uczeniu dzieci różnych obszarów dydaktycznych w języku angielskim (matematyka, przyroda itp.).
  • Wchodzenia w role – metoda ta zakłada włączenie dzieci do odgrywania wybranych ról w języku angielskim podczas dnia.

Metody pracy:

  • 2 wychowawców – w każdej grupie pracuje 2 wychowawców – jeden z nich komunikuje się z dziećmi tylko po polsku, drugi – tylko po angielsku. Nauczyciele anglojęzyczni towarzyszą dzieciom cały dzień: podczas posiłków, na wycieczkach, na spacerach, podczas działań ruchowych i w czasie wolnym – w ten sposób środowisko języka angielskiego staje się dla dzieci środowiskiem naturalnym. Polski nauczyciel gwarantuje realizację programu polskiego.
  • „Pełne zanurzenie” – nauka odbywa się przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów do nauki dla osiągnięcia najwyższej skuteczności zapamiętywania
  • Komunikacja z innymi krajami – nie ma nauki bez celu – nasze dzieci mają możliwość w ramach realizowanych projektów międzynarodowych kontaktować się przez Skype ze swoimi kolegami z przedszkoli w Europie. Razem tworzymy projekty, pokazujemy innym Polskę i nasze zwyczaje, poznając jednocześnie zwyczaje i tradycje innych kultur europejskich.
  • Innowacyjność i technologie – podczas zajęć wykorzystujemy tablice interaktywne, filmy i prezentacje multimedialne.
  • Sposób nauczania dostosowujemy do etapu rozwoju, na którym znajduje się dziecko. Anglista towarzyszy dzieciom już od najmłodszej grupy.

Celem naszych działań jest pełny i naturalny kontakt z językiem angielskim, dzięki któremu dzieci uczą się szybko i instynktownie bez presji towarzyszącej nauce tradycyjnej. System ten jest niezwykle efektywny, ponieważ wykorzystuje mechanizmy towarzyszące przyswajaniu języka ojczystego.

Nauczanie języka angielskiego małych dzieci wydaje się łatwe i przyjemne, jednak praca z dziećmi to nie lada wyzwanie. Mali uczniowie są bezpośredni i wymagający, nie kryją znudzenia i nie szczędzą krytyki.