DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

Grupa przedprzedszkolna

SOWA zaprasza SÓWKI !!!

Nasze przedszkole od 1-go września 2020r uruchamia grupę PRZEDPRZEDSZKOLNĄ.

Zapraszamy do niej dzieci w wieku od 18 miesięcy do 2,5 roku życia

W grupie najmłodszych dzieci powoli rozpoczniemy przygodę z przedszkolem. Wprowadzimy zasady, które funkcjonują w grupie, będziemy uczyć się samodzielności.  Za cel stawiamy sobie to, by dzieci poczuły się u nas dobrze, bezpiecznie i chciały przychodzić z uśmiechem. Stąd dużo przytulasów, zabawy, aktywności muzyczno-ruchowych, kształtowania umiejętności społecznych.

Celem naszej opieki i wychowania w grupie PRZEDPRZEDSZKOLNEJ będzie uniezależnienie dziecka od dorosłych, jego samodzielność oraz odpowiedzialność za siebie i otaczający świat. Wychowawca „podążać będzie” za dzieckiem i wspierał jego spontaniczne, wielostronne aktywności. Dzieci uczyć się będą poprzez zdobywanie doświadczeń, wykorzystywanie przygotowanych przez nauczyciela materiałów oraz eksperymentowanie, dzięki czemu rozwiną swoje umiejętności społeczne, nauczą się współpracy, dzielenia, pomocy i wsparcia.

Swobodna zabawa dzieci

Wiemy, że swobodna zabawa to cenny i owocny czas. To chwile dnia niezwykle lubiane, naturalna forma aktywności każdego malucha, który poznaje wtedy najbliższe otoczenie i odkrywa, że ma na nie rzeczywisty wpływ. Swoją ciekawość, wciąż płomienną w pierwszych latach życia, zaspokaja wszystkimi zmysłami – patrzy, słucha, dotyka, smakuje, wącha. Lubi obserwować, ale najbardziej – doświadczać, doświadczać i doświadczać.  Bez niepokoju i zmęczenia dąży do eksperymentów, bo to one najlepiej tłumaczą mu świat. Chcemy, by dzieci w naszym przedszkolu miały każdego dnia czas na swobodną zabawę. Mamy przekonanie, że pozostawienie im wolności wyboru czym, w jaki sposób i jak długo chcą się zajmować wpłynie na ich samodzielność, poczucie własnej wartości i rozbudzi twórcze myślenie na każdym etapie ich rozwoju. Te wyjątkowe chwile dnia tworzą również okazję do budowania relacji z innymi dziećmi i dorosłymi.

Codziennie angielski.

Dzieciom codziennie towarzyszyć będzie nauczyciel języka angielskiego, dzięki czemu w naturalny sposób przyswoją melodię języka oraz pierwsze słowa i zabawy powiązane z konkretną sytuacją. To naturalny i wesoły początek nauki języka angielskiego.

Pamiętajmy, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie i w każdym czasie z naszą pomocą może włączyć się w proponowane zajęcia, które dla każdego z maluszków są fantastyczną zabawą i nauką jednocześnie. Może, ale nie musi.

W tej grupie maluszek, szczególnie w początkowym okresie wspierany będzie w każdej czynności. Chcemy jednak by samodzielność maluszka wzrastała, dlatego stale podejmować będziemy wysiłek w jego drodze do samodzielności.

Po więcej informacji zachęcamy do kontaktu z dyrekcją:

–  pod numerem tel 791 981 777 lub 793 551 006,

– mailem info@przedszkolesowa.pl.