DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

Węgry

W ramach programu “Comenius-uczenie się przez całe życie” zespół nauczycieli uczestniczył w piątym spotkaniu roboczym, które miało miejsce na Węgrzech w miejscowości Tiszanana. W ramach spotkania omawiane były założenia programowe, obserwowane zajęcia z języka angielskiego w dwóch przedszkolach oraz metodyka pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym na Węgrzech. W trakcie wyjazdu zorganizowano spotkanie z prezydentem miasta, gospodarze pokazali nam urokliwą okolice, a także bardzo piękne miasto Eger.

12 10 8 7 6 5 4 3 1