DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

Dla jakich dzieci przeznaczone są zajęcia z integracji sensorycznej?

Dzieci wykazujące problemy rozwojowe mogą uczestniczyć w terapii SI – integracji sensorycznej. Przeznaczona jest ona głównie dla dzieci młodszych, ale i uczniów szkół podstawowych oraz dla młodzieży. Korzyści z takiej terapii będą czerpać małoletni z różnego rodzaju problemami, które utrudniają im lub niekiedy uniemożliwiają funkcjonowanie w życiu codziennym. Zajęcia z integracji sensorycznej można podjąć zarówno w okresie niemowlęcym, jak i w okresie przedszkolnym i szkolnym.

W czym pomaga integracja sensoryczna?

Terapia integracji sensorycznej będzie wskazana dla dzieci z opóźnionym rozwojem tzw. motoryki dużej, czyli tych, które są mało sprawne ruchowo, często przewracają się podczas biegania czy chodzenia, mają trudności z utrzymaniem równowagi i aktywnością sportową, która ich rówieśnikom nie stwarza żadnych problemów.

Integracja sensoryczna okazuje się bardzo przydatna przy nieprawidłowo reagujących na bodźce dzieci. Mogą być to bodźce słuchowe, wzrokowe, węchowe lub dotykowe. Zajęcia są dobrym pomysłem dla dzieci z niedostatkiem koncentracji uwagi, które nie potrafią skupić się na czekających je zadaniach.

Na terapię kwalifikują się maluchy z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym, z opóźnionym rozwojem mowy, z nadruchliwością bądź wręcz przeciwnie – z nadmiernym spowolnieniem dziecka. Korzyści będą czerpać z tego typu zajęć dzieci z opóźnionym rozwojem tzw. motoryki małej, które mają problemy z usamodzielnieniem się i wykonywaniem z pozoru prostych czynności manualnych.

Każde problemy emocjonalne, zaburzenia zachowania, nadpobudliwość psychoruchowa – ADHD, zaburzenia koncentracji uwagi, opóźniony rozwój psychomotoryczny kwalifikuje dziecko do terapii SI. Starsze dzieci wysyła się na takie zajęcia, jeśli mają trudności w uczeniu się, pisaniu, czytaniu i liczeniu.

Problemy zdrowotne a terapia SI

Terapia integracji sensorycznej jest z powodzeniem stosowana u dzieci mających problemy zdrowotne. Mogą to być maluchy niedowidzące, niedosłyszące, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnością intelektualną, a także z autyzmem, zespołem Aspergera lub z alkoholowym zespołem płodowym FAS. Znakomite rezultaty za pomocą terapii uzyskuje się u małych uczestników cierpiących na schorzenia o podłożu genetycznym, takie jak zespół Downa, Reta, Willamsa, Turnera itp.