DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

PROJEKT UE

Drodzy Rodzice,

W wyniku zaistniałej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem i wszelkim konsekwencjami wywołanymi epidemią, wszystkie działania mające na celu otworzenie nowej grupy przedszkolnej od 1-go kwietnia uległy zmianie. Oczywistym jest, że plany musimy odsunąć w czasie.

Rekrutacja, która odbyła się w marcu jest ważna.

Mam pełną świadomość faktu, że kiedy sytuacja wróci do normy i rząd odwoła obowiązujące dziś ograniczenia, to i tak bezpieczniej będzie dla Waszego maluszka, aby odczekał jeszcze chwilę w domu w bezpiecznym otoczeniu.
Przypuszczam zatem, że grupę uruchomimy najwcześniej w wakacje lub od września. Kiedy to będzie dokładnie – trudno dziś przewidzieć. Jeśli będzie to możliwe wcześniej, oczywiście staniemy na wysokości zadania.

Będziemy Państwa informować o dalszych działaniach.

 

Angielsko-polskie Przedszkole Niepubliczne SOWA rozpocznie w 2020r  projekt współfinansowany ze środków UE.

Tytuł projektu: ” Stworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolu SOWA szansą na upowszechnienie edukacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym”.

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Projekt ma na celu utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Angielsko-polskim Przedszkolu Niepublicznym SOWA.  W nowo powstałych oddziałach przedszkolnych utworzonych zostanie 40 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dla 1 dziecka z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Projekt zakłada również realizację zajęć dodatkowych, w tym  terapeutycznych w celu wyrównania deficytów wśród dzieci uczęszczających do przedszkola. Wsparciem w postaci kursów i szkoleń doskonalących zostanie objęta kadra przedszkola.

Planowane efekty: stworzenie 40 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Angielsko-Polskim Przedszkolu Niepublicznym SOWA, przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla 120 dzieci oraz podniesienie kompetencji 14 nauczycieli wychowania przedszkolnego.

 

Realizacja: od 01-03-2020r. do 31-08-2021r.

UWAGA!

I nowy oddział przedszkolny zostanie uruchomiony od 01.04.2020r.

termin został przesunięty na późniejszy okres.

II nowy oddział przedszkolny zostanie uruchomiony od 01.09.2020r.

Rekrutacja trwać będzie 01.07.2020r – 15.07.2020r

 

Czesne w okresie trwania projektu (12 miesięcy) wynosić będzie 430zł z wyżywieniem.

W przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – brak opłat!

dokumenty aplikacyjne poniżej:

 

————————————————————————————————————————

Angielsko-polskie przedszkole Niepubliczne SOWA realizować będzie projekt pt. „Stworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu SOWA szansą na upowszechnienie edukacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w tym wśród dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt umożliwi także wsparcie nauczycieli  pracujących w Przedszkolu SOWA w zakresie doskonalenia ich umiejętności, kompetencji i kwalifikacji do pracy z ww. dziećmi.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2020r. do 31.08.2021r.

Ww projekt oraz projekt dotyczący rozbudowy przedszkola poprzedzone był konsultacjami społecznymi.

Poniżej raport z konsultacji:

raport z konsultacji w sprawie rozbudowy przedszkola