DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

Wady postawy u dzieci przedszkolnych

Wiek przedszkolny to okres, w którym uwidocznić mogą się różne wady postawy. Pojawiają się wówczas niekorzystne zmiany w sylwetce przedszkolaków, które mogą mieć różne przyczyny. Ważne jest, aby szybko je zdiagnozować i podjąć odpowiednie kroki, które nie pozwolą na pogłębianie wady.

Czym jest wada postawy?

Mianem wady postawy określa się zmianę w wyprostowanej, swobodnej pozycji ciała. Dziecko z wadą tego rodzaju odróżnia się już na pierwszy rzut oka od ukształtowań postawy typowych dla danej płci, wieku i budowy. To zaburzenia statyki ciała, które mogą być spowodowane słabym umięśnieniem (obniżonym napięciem mięśniowym), dystonią mięśniową albo po prostu nieprawidłowym nawykiem w utrzymaniu postawy ciała. Małe dzieci szybko nabierają nawyku krzywienia się, co pogłębia wady postawy.

Ważne jest, że pomimo powszechnego przekonania, z istniejących u dzieci wad postawy wcale się nie wyrasta. Trzeba odpowiedniej rehabilitacji, fizjoterapii czy też gimnastyki korekcyjnej, aby sylwetka dziecka była poprawna w przyszłości.

Popularne wady postawy

Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą mieć już widoczne wady postawy. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, jakie to mogą być wady i w razie potrzeby konsultować je z pediatrą, ortopedą oraz z lekarzem fizjoterapeutą.

Do najczęściej występujących wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym zalicza się:

• Okrągłe plecy – oznaczają one wadę odcinka piersiowego kręgosłupa i nazywane są hiperkifozą piersiową, kiedy to naturalna kifoza piersiowa zostaje pogłębiona. Wówczas głowa dziecka wysunięta jest do przodu, podobnie jak barki, a klatka piersiowa staje się spłaszczona i zapadnięta. Łopatki są rozsunięte i odstają od klatki piersiowej. Powodem powstania tej wady może być dystonia mięśniowa, czynniki psychiczne, a nawet nieskorygowana wada wzroku.
• Plecy wklęsłe – to wada odcinka lędźwiowego kręgosłupa, gdzie występuje pogłębienie lordozy lędźwiowej. W sylwetce dziecka obserwujemy wówczas pogłębienie lordozy lędźwiowej, zwiększenie przodopochylenia miednicy, wypięcie brzucha i uwypuklenie pośladków. Czasem taka postawa nie oznacza wady, ale może być charakterystyczną cechą postawy ciała dziecka w wieku przedszkolnym, dlatego wątpliwości trzeba rozwiać ze specjalistą.
• Plecy wklęsło-okrągłe – występuje w tym przypadku równocześnie nadmierna kifoza piersiowa i nadmierna lordoza lędźwiowa.
• Plecy płaskie – wada charakteryzuje się spłaszczeniem krzywizn kręgosłupa w obu miejscach i występuje u dzieci ze słabym umięśnieniem lub u osób, które intensywnie ćwiczą zwłaszcza mięśnie grzbietu.
• Skolioza – inaczej boczne skrzywienie kręgosłupa, polegające na wielopłaszczyznowym odchyleniu linii kręgosłupa od stanu prawidłowego. Zaleca się dzieciom gimnastykę korekcyjną i fizjoterapię.

Oprócz wymienionych wad postawy u dzieci mogą występować także wady klatki piersiowej i kończyn dolnych, m.in. płaskostopie.