DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

Czy grupy mieszane w przedszkolu to dobry pomysł?

Kwestia prowadzenia mieszanych wiekowo grup w przedszkolach pojawia się co pewien czas i zwykle podnoszą ją rodzice dzieci najmłodszych, w obawie o to, czy ich pociecha poradzi sobie z życiem w takiej społeczności przedszkolaków. Sprawdźmy zatem, jak wygląda organizacja zajęć czy codzienne czynności wykonywane w przedszkolu, w którym są grupy mieszane wiekowo.

Na czym to polega?

W przypadku grup mieszanych dzieci w jednej grupie mogą mieć 3, 4, 5 czy 6 lat. To złożona zbiorowość przedszkolna, nieograniczona wiekowo tylko do jednego rocznika. Skupia w sobie dzieci w różnym wieku, a przebywanie dziecka w takiej grupie ma kolosalny wpływ na jego rozwój. Dodajmy, że jest to wpływ korzystny. Przedszkolaki dzięki codziennym kontaktom z młodszymi i starszymi kolegami oraz osobami dorosłymi – z nauczycielami i obsługą przedszkola, mogą obserwować odmienne zachowania, uczyć się od siebie różnych umiejętności i obcować z różnymi doświadczeniami emocjonalnymi, społecznymi i intelektualnymi.

Dlaczego warto?

Można wymienić wiele zalet przebywania na co dzień przez dzieci w grupach mieszanych, zróżnicowanych wiekowo. Wspomnieliśmy już o tym, że wpływa to korzystnie na rozwój dziecka, zwłaszcza pod względem społecznym. Będąc najmłodszym, przyjmuje inną pozycję, niż w kolejnych latach uczęszczania do takiej placówki. Staje się osobą bardziej odpowiedzialną, czuje się potrzebna, przez co rośnie jej poczucie własnej wartości. W grupie mieszanej rodzeństwo ma możliwość bycia ze sobą w jednej klasie, jak i poznawania zasad współżycia.

Grupa przedszkolna staje się mikrospołeczeństwem, na bazie którego można uczyć się, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach. Dziecko tak naprawdę przebywa w jak najbardziej naturalnym środowisku, które jest co prawda zróżnicowane, ale tak jest w każdej społeczności. Przedszkolaki uczą się od siebie nawzajem, dlatego szybciej się adaptują do nowych warunków. Starsze dzieci łatwiej integrują się z nowymi, które przychodzą do przedszkola. W sposób naturalny dzieciaki uczą się postaw tolerancji, współdziałania i partnerstwa, angażują się w opiekę i pomoc młodszym. Bogatszy staje się ich rozwój duchowy.

Pod względem strukturalnym przedszkolne grupy mieszane wiekowo przypominają wielopokoleniową rodzinę. Dlatego wielu pedagogów podkreśla, że stwarzają one bardziej naturalne, korzystne warunki do rozwoju, nawet w porównaniu z grupą jednorodną pod względem wieku. Nie należy ich więc traktować jako konieczność, tylko jedną z opcji wyboru, którą co najmniej warto rozważyć w kontekście zapisywania swojej pociechy do przedszkola.