DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

Czy prace domowe w przedszkolu lub w szkole są korzystne dla rozwoju dzieci?

Starszaki w przedszkolu oraz dzieci w wieku szkolnym mają zadawane już prace domowe. Oczywiście w przedszkolach są to proste prace, które pozwalają na ćwiczenie umiejętności ważnych z perspektywy przygotowania dziecka do edukacji szkolnej. W szkołach podstawowych występuje wysoka intensywność zadawania prac domowych, w związku z czym dzieci spędzają dużo czasu na nauce w domu, zamiast po prostu móc cieszyć się dzieciństwem. Czy prace domowe mogą szkodzić dziecku?


Badania naukowe dotyczące prac domowych

Analiza przeprowadzona przez Pawła Grygiela z Instytutu Badań Edukacyjnych wykazała, że nauczyciele są przekonani o konieczności zadawania prac domowych uczniom, a często również już starszym przedszkolakom. Tylko 2 proc. z nich uważa, że prace domowe nie muszą być zadawane. Większość mówi o konieczności odrabiania lekcji w domu, ponieważ w ten sposób dzieci mogą utrwalić materiał i uczyć się systematycznej pracy.

Nie do końca jest to dobre rozumowanie, ponieważ to samo badanie naświetliło poważny problem – prace domowe wyrządzają więcej szkody niż pożytku, a nauczyciele nadużywają ich. W efekcie uczniowie zamiast uczyć się myślenia i nabywać umiejętności przetwarzania informacji oraz rozwiązywania problemów, zrażają się do nauki. Im więcej się uczą, tym w rzeczywistości mniej wiedzą.

Ile zadań domowych odrabiać powinny dzieci?

Wielu rodziców narzeka, że dzieci mają za dużo zadane, przez co muszą razem odrabiać lekcje nawet przez kilka godzin dziennie. W piątki nauczyciele zadają sporo materiału do wykonania dla uczniów, dlatego nawet w weekendy dzieci muszą się uczyć. Nie wystarcza im czasu na zabawę.

Oszacowano, na podstawie ankiet wśród specjalistów, że dzieci uczące się w szkołach podstawowych nie powinny poświęcać więcej niż 20 minut dziennie na naukę w domu. Nauczyciele twierdzą, że mieszczą się w tym przedziale, ale najczęściej wcale tak nie jest. Dzieciaki nie mają czasu na przyjemności czy rozwijanie własnego hobby.

Badania przeprowadzone na próbie 5,5 tys. uczniów wykazały, że im dziecko więcej czasu poświęca na odrabianie zadań domowych, tym mniejszy jest u niego przyrost wiedzy w zakresie czytania, świadomości językowej i umiejętności matematycznych. Z zadań domowych nie trzeba całkowicie rezygnować, ale na pewno zadawać je w rozsądny, racjonalny sposób.