Przejdź do treści

Day of languages

Day of Languages

26 września przypada międzynarodowe święto Europejskiego Dnia Języków Obcych. Zostało ono ustanowione z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku, a jego głównym celem jest zachęcenie wszystkich Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy. Nasi nauczyciele wraz z przedszkolakami co roku hucznie celebrują to wydarzenie. Trzeba bowiem pamiętać, że nasze przedszkole jest placówką uczącą dzieci w konwencji bilingualnej, zatem nazwa naszego przedszkola również nas zobowiązuje.

On 26 September each year in our bilingual kindergarten „SOWA” we celebrated the Day of Languages.

In order to get to know the partnership countries, our preschoolers listened to the national anthems of Spain, Latvia and Italy. After the common singing the foreign greetings: „Buenos dias!”, „Ubiden!” and „Ciao!” were exchanged.

Thanks to the interesting and colourful presentations prepared by the teachers, our children were introduced to the traditions, the history and some characteristic places and famous people. The classes helped with remembering the basic information about the partnership countries and their citizens.

The next didactic play „Point to the flag” helped with learning the national symbols of our partners. Thanks to the play „I know (where is)” our magic wall with the map helped with remembering the geographical information concerning the location of the countries. Then, the children painted the flags of our partnership countries which were taken later on a march organized in order to encourage people in the neighbourhood to join us and to celebrate the Day of Languages.

A little bit tired but happy we went to our own cinema to watch the Polish tale „Bolek and Lolek in Spain” and the Latvian tale “ Kripsitis un rrr”.

Comenius

Głównym celem projektu było kreowanie partnerstwa pomiędzy europejskimi przedszkolami (przedszkolakami i nauczycielami) oraz promowanie wartości takich jak tolerancja i szacunek dla różnorodności kulturowej i językowej.

Dwujęzyczność