Przejdź do treści

Internat. Preschool

International preschool

PROJEKT INTERNATIONAL PRESCHOOL

W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia, zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak i w czasie codziennej aktywności dziecka. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy i stosowane metody dydaktyczne startujemy do różnych projektów i konkursów międzynarodowych, które udaje nam się wygrywać.

Od wakacji 2015r uczestniczymy cyklicznie w projekcie „International Kindergarten”, w ramach którego studenci/absolwenci zagranicznych uczelni prowadzą w grupach warsztaty kulturowo-językowe – w języku angielskim. Są oni naszymi gośćmi zawsze w okresie wakacyjnym, jak i zimowym – zatem dwa razy w roku.

Jest to projekt, w którym zagraniczni studenci dzięki interaktywnym zajęciom i zabawom, rozwijają wrażliwość wśród dzieci poprzez dostarczanie prawidłowych wzorców zachowań wobec osób o innym wyglądzie, czy kulturze. Kształtowana jest również kreatywność i ciekawość języków obcych oraz umiejętność przyswajania ich od najmłodszych lat. Językiem wykładowym jest angielski.
Są to interaktywne zajęcia i zabawy obejmujące takie tematy jak: kultura, tradycje, kulinaria, muzyka. Prowadzą je osoby z różnych stron świata, dotychczas mieliśmy gości z Hongkongu, Tajlandii, Turcji, Malezji, Australii, Rosji, Tajwanu, Brazylii, Chin i Indonezji.
Poza tym przez cały dzień przedszkolaki mają dodatkowy kontakt z nauczycielem mówiącym płynnie w języku angielskim, poza swoim lektorem.
Dzięki tej współpracy dzieci rozwijają swoją wrażliwość na odmienność, wzrasta ich ciekawość poznawcza oraz motywacja do nauki języka angielskiego.

Wciąż się rozwijamy i stale podnosimy jakość nauczania w przedszkolu, zatem nie tylko w roku szkolnym realizujemy założenia koncepcji bilingualnej, lecz również w trakcie wakacji. Dzięki współpracy z zagranicznymi gośćmi program edukacyjny w placówce jest dużo bogatszy nie tylko pod względem nauki języka angielskiego, ale także poznajemy wiele nowych i ciekawych treści wynikających z ich egzotycznej kultury.   

Poznaj Nas

Staramy się, aby przedszkole SOWA wyróżniało się wysokim poziomem nauczania, poprzez stosowanie nowatorskich metod i angażowanie w niestandardowe projekty międzynarodowe.

Obiekt przedszkola

Przedszkole zajmuje wolnostojący budynek trzykondygnacyjny o powierzchni 1100m2, który zlokalizowany jest w cichej i zielonej okolicy.

DWUJĘZYCZNOŚĆ