Przejdź do treści

Oferta

Nasza oferta

Przedszkole realizuje program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia, zarówno podczas zajęć dydaktycznych realizowanych w blokach – po polsku i po angielsku, jak i w czasie codziennej aktywności dziecka. Przez cały dzień grupą opiekuje się wykwalifikowany wychowawca – polskojęzyczny oraz lektor, który komunikuje się z przedszkolakami wyłącznie w języku angielskim.

JĘZYK POLSKI

Polski program realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r., a także prowadzi zajęcia i zabawy wykraczające poza podstawę programową. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Ku dziecku” autorstwa Barbary Bilewicz – Kuźni i Teresy Parczewskiej, który otrzymał nagrodę w konkursie organizowanym przez MEN na najlepszy program wychowania przedszkolnego.

Edukację matematyczną prowadzimy według programu Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej – „Dziecięca matematyka”.
Korzystamy również z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Zajęcia prowadzone według naszego programu są dostosowane do możliwości intelektualnych dzieci, zgodnie z zasadą indywidualizacji.

JĘZYK ANGIELSKI

Program nauczania języka angielskiego przyjęty w naszej placówce uwzględnia wszystkie style uczenia się, uosabiane przez zabawne postaci. Zgodnie z założeniami dwujęzyczności program kładzie szczególny nacisk na rozwój umiejętności przyswajania nowej wiedzy.

Dzieci bez problemu reagują na polecenia nauczycieli, którzy proszą je o umycie rąk, posprzątanie, zajęcie miejsca przy stoliku czy zrobienia koła. Codzienny kontakt z językiem angielskim, zarówno podczas zajęć, zabaw muzycznych i ruchowych, jak również podczas swobodnej aktywności, spacerów, spożywania posiłków czy zabiegów higienicznych powoduje, że dziecko chłonie nowy język w sposób naturalny, tak jak w rodzinie dwujęzycznej. Dzieci są prowokowane do spontanicznego używania poznanych słów, zwrotów, a jednocześnie mobilizowane do poznawania nowego słownictwa. Ponadto mają okazję do naśladowania wypowiedzi dorosłych i samodzielnego podjęcia próby interakcji językowej.

Nauczanie języka angielskiego odbywa się w formie zabawy stymulującej wypowiedzi przedszkolaków oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnorodnych środków i pomocy: plansz tematycznych, gier dydaktycznych, zabaw ruchowych, muzycznych, środków audio, video oraz podręczników.

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje szczególną chłonność umysłu i jest wyjątkowo podatne na oddziaływania ukierunkowane na wzbogacanie języka – nie tylko ojczystego ale również obcego.

Ich narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów. Ze względu na te prawidłowość rozwojową nauka języka obcego już w okresie przedszkolnym może przynieść zaskakujące efekty. Naszym celem jest przede wszystkim rozbudzanie zainteresowania dzieci językiem angielskim, wzbudzanie motywacji do efektywnego uczenia się go i swobodnego posługiwania się nim w przyszłości.

Poznaj Nas

Staramy się, aby przedszkole SOWA wyróżniało się wysokim poziomem nauczania, poprzez stosowanie nowatorskich metod i angażowanie w niestandardowe projekty międzynarodowe. Nazwa przedszkola jako angielsko-polskie czy językowe absolutnie nie jest na wyrost. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 6-7h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Każda z grup prowadzona jest przez polskiego nauczyciela i angielskiego lektora– zatem w ramach czesnego angielski full-time.

Obiekt szkoły

Przedszkole zajmuje wolnostojący budynek dwukondygnacyjny o powierzchni 800m2, który zlokalizowany jest w cichej, zielonej i spokojnej okolicy.

PROJEKT UE