Przejdź do treści

Comenius

Comenius

Od lipca 2013 do czerwca 2015 nasze przedszkole było beneficjentem europejskiego programu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie. Realizowaliśmy partnerski projekt współpracy przedszkoli z Łotwy, Rumunii, Włoch, Turcji, Węgier i Hiszpanii pt: „English language integration in the pre-school game lessons”.
Głównym celem projektu było kreowanie partnerstwa pomiędzy europejskimi przedszkolami (przedszkolakami i nauczycielami) oraz promowanie wartości takich jak tolerancja i szacunek dla różnorodności kulturowej i językowej. Naszym zdaniem nabycie wielokulturowej perspektywy powinno być priorytetem i jednym z kierunków kształcenia w początkowej edukacji dziecka.

Poza tym jednym z najważniejszych aspektów projektu było motywowanie dzieci do nauki języków obcych oraz wzbogacanie poznanego słownictwa poprzez szereg działań. W ciągu tych dwóch lat przeprowadziliśmy wiele wideo-spotkań poprzez Skype, w czasie których dzieci prezentowały piosenki, wiersze, w języku ojczystym i angielskim, własne tańce narodowe. Dzieci miały także możliwość uczyć się słów i zwrotów grzecznościowych w języku narodowym partnerów. Nasze przedszkolaki wspólnie zilustrowały „europejski słownik”, kartki świąteczne, a także wykonały wiele prac w różnych technikach plastycznych. Ponadto dzieci szlifowały język angielski, poznawały inne kultury i uczyły się tolerancji oraz szacunku wobec nich, wzmacniały postawę otwartości i odwagi.

Projekt miał duży wpływ również na naszych nauczycieli, którzy rozwinęli jakości nauczania poprzez zastosowanie innowacyjnych metod oraz poszerzyli swoją świadomość kulturową. Korzystając z wiedzy i doświadczenia wszystkich partnerów, stworzyliśmy ścieżkę edukacyjną w celu przeprowadzenia zintegrowanego nauczania języka angielskiego.
W maju 2014 roku gościliśmy 30 uczestników z partnerskich krajów na roboczej wizycie w naszym przedszkolu. Wszystkich zaprosiliśmy na uroczyste spotkanie z Prezydentem Miasta Częstochowa, a także zwiedziliśmy historyczne miejsca naszej miejscowości i okolic oraz wzięliśmy udział w wycieczce do Krakowa. Mogliśmy w ten sposób promować nasz kraj i region oraz lokalne tradycje wśród innych krajów partnerskich.
Realizacja projektu COMENIUS zakończyła się osiągnięciem wszystkich zaplanowanych celów. W każdym przedszkolu współpracującym dzieci brały udział w różnych zajęciach mających na celu uaktywnienie różnych stylów uczenia się języka angielskiego. Sama praca nad stworzeniem projektu nie należała do łatwych, ale jego realizacja przysporzyła nam tylko niezapomnianych wspaniałych wrażeń.

Oferta przedszkola

Przedszkole realizuje program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia, zarówno podczas zajęć dydaktycznych realizowanych w blokach – po polsku i po angielsku, jak i w czasie codziennej aktywności dziecka.

Obiekt przedszkola

Przedszkole zajmuje wolnostojący budynek trzykondygnacyjny o powierzchni 1100m2, który zlokalizowany jest w cichej i zielonej okolicy.

POZNAJMY SIĘ