Przejdź do treści

Pozytywna Dyscyplina

Pozytywna Dyscyplina

Pozytywna Dyscyplina (PD) w przedszkolu SOWA

Proces wprowadzania Pozytywnej Dyscypliny (PD) w naszym przedszkolu rozpoczął się w 2020 roku. Cykl szkoleń nauczycieli to był wstępny krok do sukcesu. Kolejnym było ciągłe merytoryczne wsparcie, obserwacje i superwizje w grupach.  Finalnie Przedszkole SOWA uzyskało tytuł i certyfikat Przyjaciół Pozytywnej Dyscypliny.

certyfikat: pozytywna dyscyplina

Pozytywna Dyscyplina umożliwia przedszkolakom rozwinięcie potrzebnych umiejętności w sposób usystematyzowany i oparty na doświadczeniu. PD opiera się na przekonaniu, że ludzkie zachowanie to dążenie ku poczuciu przynależności i znaczenia. Pozytywna Dyscyplina pokazuje, jak zastępować walkę współpracą, jak znajdować rozwiązania dobre dla wszystkich i jak akceptować i szanować różnice w ludziach i ich sposobach myślenia tak, by stawały się tym, co łączy, a nie tym co dzieli.

W naszym przedszkolu dokładamy wszelkich starań, aby zamierzenia wychowawcze kierowane do podopiecznych oparte były o ideę pozytywnej dyscypliny. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż odpowiednia relacja z wychowankami owocuje lepszym funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu, a skutkuje efektywniejszym przyswajaniem wiedzy.

Nauczyciele z naszej placówki ukierunkowują dzieci tak, aby w przyszłości potrafiły rozwiązywać konflikty na drodze społecznego porozumienia się. Dążą do wzmacniania samooceny, budowania postawy solidarności z innymi, a także integracji grupy.  W tym celu tworzone są zasady, których każdy przedszkolak musi przestrzegać, a kwestie sporne wyjaśniane są na bieżąco w trakcie rozmów, odwołujących się do emocji odczuwanych przez dzieci.

Pozytywna dyscyplina jest metodą nauki. Chodzi o to, by pozytywnie wyznaczać dzieciom reguły i przekazywać kompetencje i umiejętności oraz kształtować postawy, które uważamy za ważne.  Jest skuteczna, długofalowo i oparta na wzajemnym szacunku i miłości.

Pozytywna dyscyplina pozwala odkryć moc modelowania. Dorośli okazują szacunek dla swoich potrzeb i kontekstu sytuacji, będąc wymagającymi wobec dziecka i jednocześnie, pozostając w stosunku do niego życzliwymi i pełnymi szacunku. Zauważają i akceptują uczucia dziecka, okazują zrozumienie. Wtedy, kiedy jest to możliwe dają wybór np.: „Widzę, że jeszcze nie masz ochoty kończyć zabawy i jednocześnie jest już pora na kąpiel” albo: „Chcesz zacząć sprzątanie od klocków czy od samochodzików?”.

Pozytywna dyscyplina – co to jest?

Pozytywna dyscyplina to tworzenie więzi, budowanie poczucia bezpieczeństwa czyli fundamentu dla wszystkich innych aspektów rozwoju i edukacji dziecka. Branie pod uwagę jego perspektywy, okazywanie mu zrozumienia,  troski oraz wiary w jego możliwości.

To wychowanie bez kar i nagród. Wspieranie dziecka w zakresie budowania  motywacji wewnętrznej, umiejętności podejmowania decyzji, samodzielności i odpowiedzialności.  Koncentracja na rozwiązaniach oraz przekonaniu, że błędy są doskonałą okazją do nauki – pozwalają odkrywać dzieciom, jak bardzo są kompetentne i zdolne.
Zachęcają do podejmowania wysiłku i doceniają go. Wytrwałości w dążeniu do celu oraz adekwatne poczucie własnej wartości.

Pozytywna dyscyplina. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

To „zaglądanie pod powierzchnię góry lodowej”, czyli koncentrowanie się na odkryciu potrzeb dziecka, które stoją za określonym zachowaniem, zamiast na zniwelowaniu samego zachowania. Celowe odpowiadanie na błędne strategie dzieci, będące próbą odzyskania przez nie poczucia przynależności i znaczenia – kluczowego wg. Alberta Adlera, psychologa, ojca PD – pragnienia, jakie posiadają wszyscy ludzie. To świadome wpływanie na prywatną logikę dzieci, czyli ich przekonania o sobie, innych i świecie, a także towarzyszące im decyzje – poprzez tworzenie przestrzeni dla pozytywnych doświadczeń.

Pozytywna Dyscyplina to metoda, która wspiera rozmowy o uczuciach oraz ich akceptację, nawet wtedy, gdy nie zgadzamy się na pewne dziecięce zachowania. To nauka umiejętności dostrzegania emocji własnych oraz innych ludzi oraz zdolności do samoregulacji i zarządzania zachowaniem.

Można inaczej, czyli pozytywna dyscyplina jako alternatywna forma wychowania

To uczenie dzieci co mogą robić, zamiast tego czego mają nie robić oraz zamiana poleceń na pytania pełne ciekawości.

To odpuszczanie kontroli, uczące dziecko samodzielności, odpowiedzialności i wzmocnionego poczucia kompetencji. Pozytywna dyscyplina to zawieranie i przestrzeganie umów oraz tworzenie planów i rutyn, ułatwiających organizację dnia.

Czy warto wprowadzić pozytywną dyscyplinę? Nie warto, TRZEBA!

Obiekt przedszkola

Przedszkole zajmuje wolnostojący budynek trzykondygnacyjny o powierzchni 1100m2, który zlokalizowany jest w cichej, zielonej i spokojnej okolicy.

Nasza kadra

Nasi nauczyciele, to osoby z wieloletnim doświadczeniem, które ukończyły także studia podyplomowe, liczne kursy i szkolenia, które wzbogacają ich wiedzę i kompetencje w pracy z małymi dziećmi.

Poznaj Nas

Staramy się, aby przedszkole SOWA wyróżniało się wysokim poziomem nauczania, poprzez stosowanie nowatorskich metod i angażowanie w niestandardowe projekty międzynarodowe. Nazwa przedszkola jako angielsko-polskie czy językowe absolutnie nie jest na wyrost.

NASZ PROGRAM