Program

Program przedszkola

Nadrzędnym celem naszej działalności jest dążenie do wychowania młodego człowieka, otwartego na otaczający go świat, umiejącego współdziałać w grupie społecznej. Realizujemy te ważne zadania dobierając atrakcyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi.

Przedszkole  SOWA realizuje program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. 

Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia, zarówno podczas zajęć dydaktycznych realizowanych, jak i w czasie codziennej aktywności dziecka. Przez cały dzień grupą opiekuje się wykwalifikowany wychowawca – polskojęzyczny oraz lektor, który komunikuje się z przedszkolakami w języku angielskim.

W zakresie języka polskiego przedszkole realizuje podstawę programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W nauczaniu języka angielskiego korzystamy z własnych autorskich programów.

Zajęcia i zabawy wzbogacone są wieloma środkami multimedialnego przekazu.

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje szczególną chłonność umysłu i jest wyjątkowo podatne na oddziaływania ukierunkowane na wzbogacanie języka – nie tylko ojczystego ale również obcego.
Ich narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów. Ze względu na te prawidłowość rozwojową nauka języka obcego już w okresie przedszkolnym może przynieść zaskakujące efekty. Naszym celem jest przede wszystkim rozbudzanie zainteresowania dzieci językiem angielskim, wzbudzanie motywacji do efektywnego uczenia się go i swobodnego posługiwania się nim w przyszłości.

„Poznanie to ścieżka, a nie wydarzenie”

W przedszkolu SOWA zapewniamy bezpieczne środowisko, w którym małe dzieci mogą cieszyć się zarówno formą zajęć zorganizowanych jak i „wolnych”. Wiemy, że każde dziecko uczy się inaczej, dlatego staramy się by program był ciekawy, zróżnicowany i przystępny.

Naszym celem jest, aby dzieci ukończyły etap przedszkolny będąc pewnymi siebie, wiedząc jak się uczyć, jak się dzielić, jak się bawić, jak się socjalizować, a co najważniejsze – będąc szczęśliwe oraz wyczekujące kolejnego etapu swojej edukacji.

Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy i stosowane metody dydaktyczne startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Od lipca 2013 do czerwca 2015 nasze przedszkole było beneficjentem europejskiego programu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie. Realizowaliśmy partnerski projekt współpracy przedszkoli z Łotwy, Rumunii, Włoch, Turcji, Węgier i Hiszpanii pt: „English language integration in the pre-school game lessons”.

Jednym z najważniejszych aspektów projektu było motywowanie dzieci do nauki języków obcych oraz wzbogacanie poznanego słownictwa poprzez szereg działań. W ciągu tych dwóch lat przeprowadziliśmy wiele wideo-spotkań poprzez Skype, w czasie których dzieci prezentowały piosenki, wiersze, w języku ojczystym i angielskim, własne tańce narodowe. Dzieci miały także możliwość uczyć się słów i zwrotów grzecznościowych w języku narodowym partnerów. Nasze przedszkolaki wspólnie zilustrowały „europejski słownik”, kartki świąteczne, a także wykonały wiele prac w różnych technikach plastycznych. Ponadto dzieci szlifowały język angielski, poznawały inne kultury i uczyły się tolerancji oraz szacunku wobec nich, wzmacniały postawę otwartości i odwagi.

Program COMENIUS to nie jedyna współpraca międzynarodowa, jaką podjęliśmy.

Pierwszy raz w wakacje 2015r. przystąpiliśmy do projektu „International Kindergarten”, w ramach którego studenci/absolwenci zagranicznych uczelni o przygotowaniu pedagogicznym prowadzą w grupach warsztaty kulturowo-językowe – w języku angielskim.
Są to interaktywne zajęcia i zabawy obejmujące takie tematy jak: kultura, tradycje, kulinaria, muzyka. Prowadzą je osoby z Chin, Tajlandii, Turcji, Malezji i Tajwanu.
Dzięki tej współpracy dzieci będą rozwijały swoją wrażliwość na odmienność, wzrośnie ich ciekawość poznawcza oraz motywacja do nauki języka angielskiego.

Poznaj Nas

Staramy się, aby przedszkole SOWA wyróżniało się wysokim poziomem nauczania, poprzez stosowanie nowatorskich metod i angażowanie w niestandardowe projekty międzynarodowe. Nazwa przedszkola jako angielsko-polskie czy językowe absolutnie nie jest na wyrost.

Rekrutacja

Prowadzimy przez cały rok rekrutację do wszystkich grup wiekowych w ramach wolnych miejsc, również dla dzieci najmłodszych.

Obiekt przedszkola

Przedszkole zajmuje wolnostojący budynek trzykondygnacyjny o powierzchni 800m2, który zlokalizowany jest w cichej i zielonej okolicy.

Oferta przedszkola

Przedszkole realizuje program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia, zarówno podczas zajęć dydaktycznych realizowanych w blokach – po polsku i po angielsku, jak i w czasie codziennej aktywności dziecka. Przez cały dzień grupą opiekuje się wykwalifikowany wychowawca – polskojęzyczny oraz lektor, który komunikuje się z przedszkolakami wyłącznie w języku angielskim.

NASZ BUDYNEK