Przejdź do treści

Program

Program przedszkola

The wellbeing of kids is what’s most crucial for us.

At SOWA, we uphold certain values that we live out every day and pass on to the kids.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest dążenie do wychowania młodego człowieka, otwartego na otaczający go świat, umiejącego współdziałać w grupie społecznej. Realizujemy te ważne zadania dobierając atrakcyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi.

Przedszkole  SOWA realizuje program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. 

Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia, zarówno podczas realizowanych zajęć dydaktycznych, jak i w czasie codziennej aktywności dziecka. Przez cały dzień grupą opiekuje się wykwalifikowany nauczyciel wychowania przedszkolnego – polskojęzyczny oraz nauczyciel języka angielskiego dedykowany danej grupie, który komunikuje się z przedszkolakami w języku angielskim.

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje szczególną chłonność umysłu i jest wyjątkowo podatne na oddziaływania ukierunkowane na wzbogacanie języka – nie tylko ojczystego ale również obcego.
Ich narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów. Ze względu na te prawidłowość rozwojową nauka języka obcego już w okresie przedszkolnym może przynieść zaskakujące efekty. Naszym celem jest przede wszystkim rozbudzanie zainteresowania dzieci językiem angielskim, wzbudzanie motywacji do efektywnego uczenia się go i swobodnego posługiwania się nim w przyszłości.

W zakresie języka polskiego przedszkole realizuje podstawę programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W nauczaniu języka angielskiego korzystamy z własnych autorskich programów.

Podczas prowadzenia zajęć nasi nauczyciele wykorzystują techniki i metody takie jak: metoda projektów, glottodydaktyka, aktywne słuchanie wg. Batti Strauss, elementy Montessori, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Edukacja Matematyczna metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz wiele innych.

Nasza kadra na bieżąco uczestniczy w szkoleniach ciągle podnosząc swoje kwalifikacje, co przekłada się na najwyższej jakości wiedzę przekazywaną naszym podopiecznym.

Zajęcia i zabawy wzbogacone są wieloma środkami multimedialnego przekazu.

„Poznanie to ścieżka, a nie wydarzenie”

W przedszkolu SOWA zapewniamy bezpieczne środowisko, w którym małe dzieci mogą cieszyć się zarówno formą zajęć zorganizowanych jak i „wolnych”. Wiemy, że każde dziecko uczy się inaczej, dlatego staramy się by program był ciekawy, zróżnicowany i przystępny.

Naszym celem jest, aby dzieci ukończyły etap przedszkolny będąc pewnymi siebie, wiedząc jak się uczyć, jak się dzielić, jak się bawić, jak się socjalizować, a co najważniejsze – będąc szczęśliwe oraz wyczekujące kolejnego etapu swojej edukacji.

Poznaj Nas

Staramy się, aby przedszkole SOWA wyróżniało się wysokim poziomem nauczania, poprzez stosowanie nowatorskich metod i angażowanie w niestandardowe projekty międzynarodowe. Nazwa przedszkola jako angielsko-polskie czy językowe absolutnie nie jest na wyrost.

Oferta przedszkola

Przedszkole realizuje program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia, zarówno podczas zajęć dydaktycznych realizowanych w blokach – po polsku i po angielsku, jak i w czasie codziennej aktywności dziecka. Przez cały dzień grupą opiekuje się wykwalifikowany wychowawca – polskojęzyczny oraz lektor, który komunikuje się z przedszkolakami wyłącznie w języku angielskim.

NASZ BUDYNEK