Program

Program przedszkola

Przedszkole realizuje program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia, zarówno podczas zajęć dydaktycznych realizowanych, jak i w czasie codziennej aktywności dziecka. Przez cały dzień grupą opiekuje się wykwalifikowany wychowawca – polskojęzyczny oraz lektor, który komunikuje się z przedszkolakami w języku angielskim.

Program nauczania języka angielskiego przyjęty w naszej placówce uwzględnia wszystkie style uczenia się, uosabiane przez zabawne postaci. Zgodnie z założeniami dwujęzyczności program kładzie szczególny nacisk na rozwój umiejętności przyswajania nowej wiedzy.

Dzieci bez problemu reagują na polecenia nauczycieli, którzy proszą je o umycie rąk, posprzątanie, zajęcie miejsca przy stoliku czy zrobienia koła. Codzienny kontakt z językiem angielskim, zarówno podczas zajęć, zabaw muzycznych i ruchowych, jak również podczas swobodnej aktywności, spacerów, spożywania posiłków czy zabiegów higienicznych powoduje, że dziecko chłonie nowy język w sposób naturalny, tak jak w rodzinie dwujęzycznej. Dzieci są prowokowane do spontanicznego używania poznanych słów, zwrotów, a jednocześnie mobilizowane do poznawania nowego słownictwa. Ponadto mają okazję do naśladowania wypowiedzi dorosłych i samodzielnego podjęcia próby interakcji językowej.

Nauczanie języka angielskiego odbywa się w formie zabawy stymulującej wypowiedzi przedszkolaków oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnorodnych środków i pomocy:

  • plansz tematycznych,
  • gier dydaktycznych,
  • zabaw ruchowych, muzycznych,
  • środków audio, video.

 

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje szczególną chłonność umysłu i jest wyjątkowo podatne na oddziaływania ukierunkowane na wzbogacanie języka – nie tylko ojczystego ale również obcego.
Ich narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów. Ze względu na te prawidłowość rozwojową nauka języka obcego już w okresie przedszkolnym może przynieść zaskakujące efekty. Naszym celem jest przede wszystkim rozbudzanie zainteresowania dzieci językiem angielskim, wzbudzanie motywacji do efektywnego uczenia się go i swobodnego posługiwania się nim w przyszłości.

Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy i stosowane metody dydaktyczne startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Od lipca 2013 do czerwca 2015 nasze przedszkole było beneficjentem europejskiego programu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie. Realizowaliśmy partnerski projekt współpracy przedszkoli z Łotwy, Rumunii, Włoch, Turcji, Węgier i Hiszpanii pt: „English language integration in the pre-school game lessons”.

Jednym z najważniejszych aspektów projektu było motywowanie dzieci do nauki języków obcych oraz wzbogacanie poznanego słownictwa poprzez szereg działań. W ciągu tych dwóch lat przeprowadziliśmy wiele wideo-spotkań poprzez Skype, w czasie których dzieci prezentowały piosenki, wiersze, w języku ojczystym i angielskim, własne tańce narodowe. Dzieci miały także możliwość uczyć się słów i zwrotów grzecznościowych w języku narodowym partnerów. Nasze przedszkolaki wspólnie zilustrowały „europejski słownik”, kartki świąteczne, a także wykonały wiele prac w różnych technikach plastycznych. Ponadto dzieci szlifowały język angielski, poznawały inne kultury i uczyły się tolerancji oraz szacunku wobec nich, wzmacniały postawę otwartości i odwagi.

Program COMENIUS to nie jedyna współpraca międzynarodowa, jaką podjęliśmy.

Pierwszy raz w wakacje 2015r. przystąpiliśmy do projektu „International Kindergarten”, w ramach którego studenci/absolwenci zagranicznych uczelni o przygotowaniu pedagogicznym prowadzą w grupach warsztaty kulturowo-językowe – w języku angielskim.
Są to interaktywne zajęcia i zabawy obejmujące takie tematy jak: kultura, tradycje, kulinaria, muzyka. Prowadzą je osoby z Chin, Tajlandii, Turcji, Malezji i Tajwanu.
Dzięki tej współpracy dzieci będą rozwijały swoją wrażliwość na odmienność, wzrośnie ich ciekawość poznawcza oraz motywacja do nauki języka angielskiego.

Co roku aplikujemy do kolejnych konkursów współpracy europejskiej.

Poznaj Nas

Staramy się, aby przedszkole SOWA wyróżniało się wysokim poziomem nauczania, poprzez stosowanie nowatorskich metod i angażowanie w niestandardowe projekty międzynarodowe. Nazwa przedszkola jako angielsko-polskie czy językowe absolutnie nie jest na wyrost.

Rekrutacja

Prowadzimy przez cały rok rekrutację nie związaną z projektem unijnym do wszystkich grup wiekowych w ramach wolnych miejsc, również dla dzieci najmłodszych.

Obiekt szkoły

Przedszkole zajmuje wolnostojący budynek trzykondygnacyjny o powierzchni 800m2, który zlokalizowany jest w cichej, zielonej i spokojnej okolicy.

Oferta przedszkola

Przedszkole realizuje program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia, zarówno podczas zajęć dydaktycznych realizowanych w blokach – po polsku i po angielsku, jak i w czasie codziennej aktywności dziecka. Przez cały dzień grupą opiekuje się wykwalifikowany wychowawca – polskojęzyczny oraz lektor, który komunikuje się z przedszkolakami wyłącznie w języku angielskim.

PROJEKT UE