Przejdź do treści

Dwujęzyczność

Dwujęzyczność

TWO-PRONGED EDUCATION

Polish and English are intertwined

Prowadzimy unikatowy program nauczania dwujęzycznego w języku angielskim, który łączy kilka metod nauczania:

 • Total Physical Response (reagowanie całym ciałem) to nauczanie języka obcego przez ruch, a dokładnie włączanie całego ciała w proces przyswajania nowego słownictwa oraz struktur językowych. Metoda ta została opracowana przez psychologa dr Jamesa Ashera i jest porównywalna z uczeniem się przez dziecko języka ojczystego.
 • Language immersion – metoda immersji, czy całkowitego zanurzenia w języku daje doskonałe efekty. Metoda ta polega na uczeniu dzieci różnych obszarów dydaktycznych w języku angielskim (matematyka, przyroda itp.).
 • Wchodzenia w role – metoda ta zakłada włączenie dzieci do odgrywania wybranych ról w języku angielskim podczas dnia.

Metody pracy:

 • 2 wychowawców – w każdej grupie pracuje 2 wychowawców – jeden z nich komunikuje się z dziećmi tylko po polsku, drugi – tylko po angielsku. Nauczyciele anglojęzyczni towarzyszą dzieciom cały dzień: podczas posiłków, na wycieczkach, na spacerach, podczas działań ruchowych i w czasie wolnym – w ten sposób środowisko języka angielskiego staje się dla dzieci środowiskiem naturalnym. Polski nauczyciel gwarantuje realizację programu polskiego.
 • „pełne zanurzenie” – nauka odbywa się przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów do nauki dla osiągnięcia najwyższej skuteczności zapamiętywania
 • komunikacja z innymi krajami – nie ma nauki bez celu – nasze dzieci mają możliwość w ramach realizowanych projektów międzynarodowych kontaktować się przez Skype ze swoimi kolegami z przedszkoli w Europie. Razem tworzymy projekty, pokazujemy innym Polskę i nasze zwyczaje, poznając jednocześnie zwyczaje i tradycje innych kultur europejskich.
 • innowacyjność i technologie – podczas zajęć wykorzystujemy tablice interaktywne, filmy i prezentacje multimedialne.
 • od maluszka – sposób nauczania dostosowujemy do etapu rozwoju, na którym znajduje się dziecko. Anglista towarzyszy dzieciom już od najmłodszej grupy.

Program nauczania języka angielskiego przyjęty w naszej placówce uwzględnia wszystkie style uczenia się, uosabiane przez zabawne postaci. Zgodnie z założeniami dwujęzyczności program kładzie szczególny nacisk na rozwój umiejętności przyswajania nowej wiedzy.

Dzieci bez problemu reagują na polecenia nauczycieli, którzy proszą je o umycie rąk, posprzątanie, zajęcie miejsca przy stoliku czy zrobienia koła. Codzienny kontakt z językiem angielskim, zarówno podczas zajęć, zabaw muzycznych i ruchowych, jak również podczas swobodnej aktywności, spacerów, spożywania posiłków czy zabiegów higienicznych powoduje, że dziecko chłonie nowy język w sposób naturalny, tak jak w rodzinie dwujęzycznej. Dzieci są prowokowane do spontanicznego używania poznanych słów, zwrotów, a jednocześnie mobilizowane do poznawania nowego słownictwa. Ponadto mają okazję do naśladowania wypowiedzi dorosłych i samodzielnego podjęcia próby interakcji językowej.

Nauczanie języka angielskiego odbywa się w formie zabawy stymulującej wypowiedzi przedszkolaków oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnorodnych środków i pomocy:

 • plansz tematycznych,
 • gier dydaktycznych,
 • zabaw ruchowych, muzycznych,
 • środków audio, video.

Celem naszych działań jest pełny i naturalny kontakt z językiem angielskim, dzięki któremu dzieci uczą się szybko i instynktownie bez presji towarzyszącej nauce tradycyjnej. System ten jest niezwykle efektywny, ponieważ wykorzystuje mechanizmy towarzyszące przyswajaniu języka ojczystego. Nauczanie języka angielskiego małych dzieci wydaje się łatwe i przyjemne, jednak praca z dziećmi to nie lada wyzwanie. Mali uczniowie są bezpośredni i wymagający, nie kryją znudzenia i nie szczędzą krytyki.

You and your Children deserve the best.      

Join us and see for yourself!

Obiekt przedszkola

Przedszkole zajmuje wolnostojący budynek trzykondygnacyjny o powierzchni 1100m2, który zlokalizowany jest w cichej i zielonej okolicy.

Adaptacja

Dla dzieci, które rozpoczynają u nas edukację przedszkolną, stworzyliśmy program adaptacyjny. Jego głównym celem jest złagodzenie bólu rozstania z rodzicem poprzez działania zmierzające do szybszej i łagodniejszej adaptacji.Rekrutacja trwa stale – nowe przedszkolaki mogą się do nas przyłączyć w każdym momencie roku, w ramach wolnych miejsc.