DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

Gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków – jakie może przynieść efekty?

Pierwsze oznaki wad postawy u dzieci można zauważyć we wczesnym dzieciństwie. Ważne jest, aby jak najwcześniej im przeciwdziałać. Dlatego w wielu przedszkolach organizowane są zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Można zapisać na nie swoje dziecko również w zewnętrznym ośrodku. Jakie efekty da się uzyskać w takim przypadku?

Cele gimnastyki korekcyjnej dla przedszkolaków

Przede wszystkim gimnastyka korekcyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym ma na celu wyeliminowanie wad postawy i działanie profilaktyczne. Pozwala na kształtowanie nawyku prawidłowej, prostej postawy, a przy tym zapewnia wszechstronny rozwój fizyczny. Prowadzona w odpowiedni sposób będzie też źródłem zabawy dla najmłodszych.

Zorganizowane formy aktywności ruchowej, w rozszerzonym wymiarze, z wykorzystaniem elementów gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym dziecka to doskonały sposób na aktywny czas w przedszkolu lub poza nim. Warto zachęcać dziecko do aktywności w takim wymiarze.

Efekty uczestniczenia dziecka w gimnastyce korekcyjnej

Gimnastyka korekcyjna obejmuje swoim zakresem specyficzną formę ćwiczeń fizycznych. Efektem ich regularnego stosowania ma być skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie do stanu prawidłowego. Gimnastyka tego rodzaju przyczyni się do zapobiegania wadom postawy u dziecka. Prowadzi do osiągnięcia takiej sprawności fizycznej dziecka, która uznawana jest za stan prawidłowy dla jego wieku.

W trakcie zajęć korekcyjno-kompensujących, czyli gimnastyki korekcyjnej, dziecko poznaje własne ciało i odkrywa, jakie są różnice pomiędzy prawidłową i nieprawidłową postawą. Może wzmocnić mięśnie posturalne, które odpowiadają za prawidłową postawę, a więc mięśnie grzbietu, brzucha i te, które stabilizują kręgosłup. Zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą lub zadaniową, wzmacniają tzw. gorset mięśniowy.

Kiedy dziecko ma styczność z gimnastyką już w przedszkolu, ma też szansę na rozbudzenie zamiłowania do aktywności fizycznej jako takiej.