Projekt UE

O projekcie UE

Angielsko-polskie Przedszkole Niepubliczne SOWA realizuje od 01.10.2021r. projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu: “Podniesienie jakości edukacji w przedszkolu SOWA”.

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Projekt ma na celu podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu SOWA  poprzez realizację oferty dodatkowych zajęć, umożliwiającej wszystkim dzieciom uczęszczającym do przedszkola wyrównywanie szans w zakresie stwierdzonych deficytów. Wsparciem w postaci kursów i szkoleń doskonalących zostanie objęta również zatrudniona kadra przedszkola.

Całkowita wartość projektu: 498 162,25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 423 437,91 PLN

Planowane efekty projektu:

  • rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia, w tym zwiększające szanse edukacyjne 120 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
  • doposażenie przedszkola w niezbędne wyposażenie, sprzęt i pomoce dydaktyczne,
  • doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji 14 nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w m.in. w zakresie pedagogiki specjalnej,
  • zrealizowanie 864 godzin zajęć dodatkowych, zwiększających szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej.

 

Realizacja projektu: od 01-10-2021r. do 30-09-2022r.

Rekrutacja

Prowadzimy przez cały rok rekrutację do wszystkich grup wiekowych w ramach wolnych miejsc, również dla dzieci najmłodszych.

Oferta przedszkola

Przedszkole realizuje program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia, zarówno podczas zajęć dydaktycznych realizowanych w blokach – po polsku i po angielsku, jak i w czasie codziennej aktywności dziecka. Przez cały dzień grupą opiekuje się wykwalifikowany wychowawca – polskojęzyczny oraz lektor, który komunikuje się z przedszkolakami wyłącznie w języku angielskim.

Obiekt przedszkola

Przedszkole zajmuje wolnostojący budynek trzykondygnacyjny o powierzchni 1100m2, który zlokalizowany jest w cichej i zielonej okolicy.

POZNAJMY SIĘ