Projekt UE

O projekcie UE

I. Angielsko-polskie Przedszkole Niepubliczne SOWA realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich.

WYNIKI REKRUTACJI

Rekrutacja do projektu została zakończona. Można nadal aplikować lecz uczestnictwo będzie możliwe, jeżeli zwolni się miejsce.

Tytuł projektu: ” Stworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolu SOWA szansą na upowszechnienie edukacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym”.

Realizacja: od 01-03-2020r. do 31-08-2021r.

Projekt ma na celu utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Angielsko-polskim Przedszkolu Niepublicznym SOWA.  W nowo powstałych oddziałach przedszkolnych utworzonych zostanie 40 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dla 1 dziecka z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Projekt zakłada również realizację zajęć terapeutycznych, w tym  dogoterapii, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej oraz treningu kompetencji emocjonalnych w celu wyrównania deficytów wśród wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola.

Wsparciem w postaci kursów i szkoleń doskonalących z zakresu nowoczesnych metod nauczania zostanie objęta kadra przedszkola.

Do projektu może zostać zakwalifikowane dziecko, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyło 2,5 roku.

Rodzic musi wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej i dostarczyć go do przedszkola osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

Koszt miesięcznej opłaty za przedszkole przez  okres 12 miesięcy dla dziecka zakwalifikowanego do projektu wynosi 430zł wraz z wyżywieniem, językiem angielskim i zajęciami terapeutycznymi.

W przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, WWR lub orzeczeniem o niepełnosprawności – brak opłat!

dokumenty aplikacyjne poniżej:

———————————————————————————————————————————-

II. Angielsko-polskie Przedszkole Niepubliczne SOWA realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich pn “Rozbudowa przedszkola SOWA”.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola SOWA. Celem projektu jest osiągnięcie wskaźnika potencjału wspartej infrastruktury w ilości 120 miejsc.

——————————————————————————————————————————-

III. Angielsko-polskie przedszkole Niepubliczne SOWA realizować będzie projekt pt. “Stworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu SOWA szansą na upowszechnienie edukacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w tym wśród dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt umożliwi także wsparcie nauczycieli  pracujących w Przedszkolu SOWA w zakresie doskonalenia ich umiejętności, kompetencji i kwalifikacji do pracy z ww. dziećmi.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2020r. do 31.08.2021r.

Ww projekt oraz projekt dotyczący rozbudowy przedszkola poprzedzone był konsultacjami społecznymi.

Poniżej raport z konsultacji:

raport z konsultacji w sprawie rozbudowy przedszkola

Rekrutacja

Prowadzimy przez cały rok rekrutację nie związaną z projektem unijnym do wszystkich grup wiekowych w ramach wolnych miejsc, również dla dzieci najmłodszych.

Oferta przedszkola

Przedszkole realizuje program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia, zarówno podczas zajęć dydaktycznych realizowanych w blokach – po polsku i po angielsku, jak i w czasie codziennej aktywności dziecka. Przez cały dzień grupą opiekuje się wykwalifikowany wychowawca – polskojęzyczny oraz lektor, który komunikuje się z przedszkolakami wyłącznie w języku angielskim.

Obiekt przedszkola

Przedszkole zajmuje wolnostojący budynek trzykondygnacyjny o powierzchni 1100m2, który zlokalizowany jest w cichej, zielonej i spokojnej okolicy.

POZNAJMY SIĘ