Projekt UE

O projekcie UE

Okres realizacji projektu: od 18.12.2019r. do 31.05.2021r.

Dofinansowanie projektu z UE: 899.780,98zł

——————————————————————————————

Projekt dotyczący rozbudowy przedszkola poprzedzony był konsultacjami społecznymi.

Poniżej raport z konsultacji:

raport z konsultacji w sprawie rozbudowy przedszkola

——————————————————————————————

Angielsko-polskie Przedszkole Niepubliczne SOWA realizuje od 01.03.2020r. projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu: “Stworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolu SOWA szansą na upowszechnienie edukacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym”.

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Projekt ma na celu utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie miasta Częstochowa. W nowo powstałych oddziałach przedszkolnych utworzonych zostanie 40 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Wsparciem w postaci kursów i szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej zostanie objęta również zatrudniona kadra przedszkola. Projekt zakłada również realizację zajęć terapeutycznych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola.

wartość projektu: 1.365.247,50zł

dofinansowanie z EFS: 1.160.460,37zł

Planowane efekty: stworzenie dwóch oddziałów z 40 miejscami wychowania przedszkolnego w Częstochowie i podniesienie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Realizacja projektu: od 01-03-2020r. do 30-09-2021r.


Dodatkowe informacje dla rodziców:

WYNIKI REKRUTACJI  na dzień 31.08.2020

Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca w ramach wolnych miejsc. Chętnych zapraszamy do kontaktu tel 791 981 777.

Do projektu może zostać zakwalifikowane dziecko, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyło 2,5 roku.

Rodzic musi wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej i dostarczyć go do przedszkola osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

dokumenty aplikacyjne poniżej:

Rekrutacja

Prowadzimy przez cały rok rekrutację nie związaną z projektem unijnym do wszystkich grup wiekowych w ramach wolnych miejsc, również dla dzieci najmłodszych.

Oferta przedszkola

Przedszkole realizuje program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia, zarówno podczas zajęć dydaktycznych realizowanych w blokach – po polsku i po angielsku, jak i w czasie codziennej aktywności dziecka. Przez cały dzień grupą opiekuje się wykwalifikowany wychowawca – polskojęzyczny oraz lektor, który komunikuje się z przedszkolakami wyłącznie w języku angielskim.

Obiekt przedszkola

Przedszkole zajmuje wolnostojący budynek trzykondygnacyjny o powierzchni 1100m2, który zlokalizowany jest w cichej, zielonej i spokojnej okolicy.

POZNAJMY SIĘ