DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

Które dzieci rozpoczną edukację w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020?

Marzec i kwiecień to miesiące, w których we wszystkich miastach i gminach w Polsce rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli publicznych. Również w wielu placówkach prywatnych jest prowadzony nabór na nowy rok. Kto będzie mógł rozpocząć edukację przedszkolną w placówkach w roku szkolnym 2019/2020?


Kto bierze udział w rekrutacji?

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli państwowych na rok szkolny 2019/2020 biorą udział:
• dzieci urodzone w latach 2013-2016,
• dzieci urodzone w 2012 roku, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko zamieszkuje, na wniosek jego rodziców, odroczył rozpoczęcie spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego.

Innymi słowy w rekrutacji wezmą udział dzieci, które w roku 2019 kończą co najmniej 3 lata i nie więcej niż 7 lat. Aby wziąć udział w rekrutacji, trzeba złożyć stosowny wniosek przez system elektroniczny, wypełniając wszystkie najważniejsze dane. Poza tym do przedszkoli pierwszego wyboru rodzice przyszłych przedszkolaków muszą zanieść wniosek osobiście wraz z wymaganymi załącznikami.

Zapisy do przedszkoli prywatnych

Nieco inaczej jest w przedszkolach prywatnych, których zasady rekrutacji właściwe dla przedszkoli publicznych nie obowiązują. Najczęściej takie przedszkola przyjmują do siebie dzieci w wieku już od 2,5 lat do 6 czy 7 lat. Dlatego mają szansę na miejsce w nich na rok 2019/2020 dzieci urodzone nawet w 2017 roku, które do czasu rozpoczęcia edukacji w placówce ukończą rzeczone 2,5 roku.

O przyjęciu do placówki prywatnej decyduje rezerwacja miejsca, która potwierdzana jest wpłatą opłaty wpisowej i podpisaniem umowy z dyrekcją przedszkola. O tyle jest to łatwiejsze, że nie trzeba spełnić tylu kryteriów, jak w przypadku zapisywania swojej pociechy do przedszkola publicznego. W zależności od przedszkola prywatnego, możliwe jest też przyjęcie dziecka z pieluszką, choć oczywiście samodzielność dziecka ułatwi mu integrację z grupą przedszkolną.

Posłanie maluszka do przedszkola powinno zostać poprzedzone obiektywną oceną, czy dziecko jest już i fizycznie, i psychicznie oraz emocjonalnie gotowe na rozpoczęcie takiej edukacji.