Bezpłatne zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym 2021/2022

Miło jest nam poinformować, że w ramach wygranego projektu unijnego, w nowym roku szkolnym  2021/2022 wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola będą mogły uczestniczyć bezpłatnie w następujących zajęciach terapeutycznych:

  • terapii ręki (doskonalenie umiejętności manualnych i grafomotoryki),
  • stymulacji matematycznej (z wykorzystaniem robotów i klocków Lego – kodowanie, programowanie)
  • zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych (usprawnienie w sferze słuchowo-językowej, wzrokowej, ruchowej, w sferze sprawności manualnej i grafomotoryki, kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania, usprawnienie w zakresie orientacji i w sferze wzrokowej).

Będą to oczywiście zajęcia dodatkowe, poza stale odbywającymi się w ramach naszego programu.