DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

Jak być konsekwentnym rodzicem?

Wiele mówi się o konsekwentnym wychowywaniu dzieci od najmłodszych lat. Wpajaniu im pewnych zasad obowiązujących w domu i w ramach tak zwanego współżycia społecznego. Potrzebne jest stawianie jasnych granic postępowania, by dziecko mogło poczuć się w nich absolutnie bezpiecznie. Rodzic musi okazywać wiele samodyscypliny i właśnie konsekwencji, by nie ulegać naciskom ze strony samego dziecka oraz otoczenia dla łamania ustalonych zasad. Sprawdźmy zatem, czy bycie konsekwentnym rodzicem jest trudne i w jaki sposób można dążyć do takiego modelu zachowania?

Zrozumieć konsekwencję

Bycie konsekwentnym? Co to oznacza? Jeśli i ty nie do końca potrafisz odpowiedzieć na te pytania, pora poznać powszechnie przyjętą definicję konsekwencji. To nic innego, jak pewna umiejętność postępowania zawsze, bez względu na okoliczności, według ustalonych zasad. Konsekwencja przejawiać się może w życiu prywatnym, zawodowym, przy utrzymywaniu diety odchudzającej, czy dążeniu do ściśle określonych celów. Wychowanie swojej pociechy nie jest więc jedyną okazją do bycia konsekwentnym w działaniu.

Przeszkody w wychowaniu dziecka w ustalonych ramach

Bycie konsekwentnym rodzicem jest niestety trudnym zadaniem, ponieważ dzieci stosują wiele różnych metod nacisku na mamę i tatę, by ci zmienili pewną zasadę czy zdanie na dany temat. Są cierpliwe i namawiają rodzica tak długo np. na posiadanie zwierzątka w domu, aż ten dla świętego spokoju po prostu zgadza się na pupila. Czasem dziecko ucieka się do szantażu emocjonalnego, płacze, krzyczy i histeryzuje, by „złamać” w pewien sposób rodzica. Jednym się to udaje, innym nie. Jednak konsekwentne wychowanie procentuje, zaś odwrotne zachowania powodują wyrobienie złych nawyków u dzieci i nieumiejętność poradzenia sobie z nimi u dorosłych.

Jak wychowywać konsekwentnie?

Pierwszym krokiem do tego, by być konsekwentnym rodzicem, jest ustalenie z dzieckiem pewnych ram funkcjonowania w rodzinie. Ustal, co mu wolno, a czego nie w wielu sytuacjach. To ułatwi wasze życie. Jeśli zasady zostaną złamane, wyciągnij konsekwencje od dziecka. Rolą rodzica jest dbanie o przestrzeganie reguł, choć często aż serce boli, kiedy musisz zabronić czegoś swojemu synkowi czy córeczce. Jeśli będziesz konsekwentnie przestrzegać wspólnie ustalonych zasad, wychowanie twojego dziecka będzie po prostu łatwiejsze. Musisz znaleźć w sobie siłę do tego, by okazywać asertywność i zawsze stosować się do tych zasad, które twoje dziecko po prostu zna.