DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

Comenius

Od lipca 2013 do czerwca 2015 nasze przedszkole było beneficjentem europejskiego programu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie. Realizowaliśmy partnerski projekt współpracy przedszkoli z Łotwy, Rumunii, Włoch, Turcji, Węgier i Hiszpanii pt: „English language integration in the pre-school game lessons”.
Głównym celem projektu było kreowanie partnerstwa pomiędzy europejskimi przedszkolami (przedszkolakami i nauczycielami) oraz promowanie wartości takich jak tolerancja i szacunek dla różnorodności kulturowej i językowej. Naszym zdaniem nabycie wielokulturowej perspektywy powinno być priorytetem i jednym z kierunków kształcenia w początkowej edukacji dziecka.

Poza tym jednym z najważniejszych aspektów projektu było motywowanie dzieci do nauki języków obcych oraz wzbogacanie poznanego słownictwa poprzez szereg działań. W ciągu tych dwóch lat przeprowadziliśmy wiele wideo-spotkań poprzez Skype, w czasie których dzieci prezentowały piosenki, wiersze, w języku ojczystym i angielskim, własne tańce narodowe. Dzieci miały także możliwość uczyć się słów i zwrotów grzecznościowych w języku narodowym partnerów. Nasze przedszkolaki wspólnie zilustrowały „europejski słownik”, kartki świąteczne, a także wykonały wiele prac w różnych technikach plastycznych. Ponadto dzieci szlifowały język angielski, poznawały inne kultury i uczyły się tolerancji oraz szacunku wobec nich, wzmacniały postawę otwartości i odwagi.

Projekt miał duży wpływ również na naszych nauczycieli, którzy rozwinęli jakości nauczania poprzez zastosowanie innowacyjnych metod oraz poszerzyli swoją świadomość kulturową. Korzystając z wiedzy i doświadczenia wszystkich partnerów, stworzyliśmy ścieżkę edukacyjną w celu przeprowadzenia zintegrowanego nauczania języka angielskiego.
W maju 2014 roku gościliśmy 30 uczestników z partnerskich krajów na roboczej wizycie w naszym przedszkolu. Wszystkich zaprosiliśmy na uroczyste spotkanie z Prezydentem Miasta Częstochowa, a także zwiedziliśmy historyczne miejsca naszej miejscowości i okolic oraz wzięliśmy udział w wycieczce do Krakowa. Mogliśmy w ten sposób promować nasz kraj i region oraz lokalne tradycje wśród innych krajów partnerskich.
Realizacja projektu COMENIUS zakończyła się osiągnięciem wszystkich zaplanowanych celów. W każdym przedszkolu współpracującym dzieci brały udział w różnych zajęciach mających na celu uaktywnienie różnych stylów uczenia się języka angielskiego. Sama praca nad stworzeniem projektu nie należała do łatwych, ale jego realizacja przysporzyła nam tylko niezapomnianych wspaniałych wrażeń.