ZAJĘCIA Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Wszystkie nasze przedszkolaki korzystają z zajęć integracji sensorycznej bezpłatnie w ramach realizowanego projektu.
Zajęcia w ramach integracji sensorycznej mają charakter „zabawy naukowej” w trakcie, której dziecko pod opieką terapeuty uczy się efektywniej przetwarzać i wykorzystywać informacje sensoryczne docierające z receptorów. Bawimy się przy tym znakomicie.
“Nie ma nic w umyśle czego przedtem by nie było w zmysłach”.