DLA RODZICÓW
Angielsko-Polskie przedszkole niepubliczne

O NAS
W przedszkolu SOWA realizujemy program nauczania w konwencji billingualnej, tzn. w języku polskim oraz w języku angielskim. Dwujęzyczne nauczanie odbywa się w trakcie całego dnia. Ilość zajęć dydaktycznych i obcowanie z językiem angielskim codziennie min 5-6h w każdej grupie zapewnia każdemu dziecku systematyczny postęp w przyswajaniu języka angielskiego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną oraz rozwijać swój warsztat pracy startujemy do różnych projektów europejskich, które udaje nam się wygrywać.

Konkurs piosenki angielskiej - II edycja!

Czym jest mała i duża motoryka?

W kontekście rozwoju małego dziecka, zwłaszcza w wieku 1-3 i w okresie przedszkolnym, mówi się o motoryce. Wyróżnia się przy tym małą i dużą motorykę. Co właściwie należy rozumieć pod tym pojęciem i jak stymulować motorykę dziecka?

Czym jest motoryka?

Pojęcie motoryki odnosi się do ogólnej sprawności fizycznej człowieka i do jego zdolności do wykonywania wszelkich ruchów. Motorykę można podzielić na małą i dużą. Mała dotyczy sprawności dłoni i palców, zaś duża jest sprawnością fizyczną całego ciała.

W zakresie motoryki małej można wymienić takie czynności jak:
• rysowanie,
• chwytanie różnych przedmiotów,
• zapinanie guzików,
• pisanie,
• rozwój chwytu,
• lepienie z plasteliny czy modeliny itp.
Natomiast motoryka duża obejmuje chodzenie, skakanie, bieganie, zabawy równoważne, gry i dyscypliny sportowe, w których ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Jak rozwijać motorykę dziecka?

Bardzo ważne jest harmonijne rozwijanie małej i dużej motoryki u dziecka, ponieważ decyduje to o prawidłowej sprawności fizycznej w przyszłości. Motoryka rzutuje też na ogólne funkcjonowanie dziecka. Jeśli na odpowiednim etapie rozwoju nie będzie opanowana u dziecka motoryka mała, wówczas będzie miało ono problemy z nauką pisania i czytania, czy z utrzymaniem koncentracji w przedszkolu i szkole.

Powinniśmy mieć świadomość, że motoryka rozwija się stopniowo i trzeba ją wykształcać nieustannie. Dziecko z czasem uczy się chwytać przedmioty, poruszać rączkami, precyzyjnie łapać coś paluszkami, tak jak chodzić czy raczkować.

Rodzice mogą wspierać rozwój ruchowy dziecka. Aby go prawidłowo stymulować, trzeba w pierwszej kolejności skupić się na motoryce dużej, czyli rozwijaniu właściwie ogólnej sprawności ruchowej, aby w późniejszym etapie móc skupić się bardziej na rozwoju motoryki małej. Jeśli dziecku trudno jest utrzymać równowagę, nie potrafi kopnąć piłki czy skakać na obu nogach, nie można wymagać od niego, żeby zgrabnie rysowało lub pisało.

Z początkiem przedszkola, czyli pomiędzy 3 a 4 rokiem życia dziecka zwykle kształtuje się koordynacja wzrokowo-ruchowa dziecka, poprawia się powoli poczucie równowagi. Maluch lepiej biega i skacze, wydłużają się jego kroki, ale też doskonali motorykę małą. Sprawniej korzysta z narzędzi, np. potrafi ciąć nożyczkami po linii. To prawidłowy rozwój motoryki u dziecka. Warto zaobserwować, czy u naszego maluszka jest podobnie, a jeśli nie, zawsze można skonsultować się ze specjalistą i poprosić o wskazanie, jak stymulować motorykę dziecka.